Prästkragens gruppfamiljedaghem

Prästkragens tvåspråkiga gruppfamiljedaghem startade hösten 2016 i Prästkulla och upprätthålls av Prästkullanejdens hembygdsförening r.f.

Dagiset avslutade sin verksamhet 30.6.2023.